Projektas: 'tekėk upeliuk' Švaros akcija Turisto diena Mamos diena

Skriaudžių  
Pagrindinė
Mokykla 

“Jei tai rangosi - tai biologija; jei tai smirdi - tai chemija; jei tai neveikia - tai fizika; o jei jūs negalite to suprasti - tai matematika.”// Magnus Pyke

Naujienos

Paskaita ,,Aš žinau alkoholio poveikį organizmui”

2014 m. balandžio 29 d. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje  7,8,9,10 klasių mokiniams vyko paskaitos apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui. Paskaitų pabaigoje visi mokiniai buvo kviečiami išbandyti girtumo akinius, kurie yra naudojami alkoholio prevencijai. Skaityti toliau

Kategorijos: News | Komentuoti

Rid, rid, rid margučiai…

Balandžio 22 d. Skriaudžių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo projekte ”Rid, rid, rid margučiai..” Skaityti toliau

Kategorijos: News | Komentuoti

Mokinių apklausa dėl pasiūlymų 2014-2015 m. m. ugdymo planui

Mieli mokiniai,

Greitai baigsis mokslo metai ir mums norėtųsi žinoti kokie mokyklos siūlomi užsiėmimai bei renginiai jums patiko, kokie buvo visiškai nepriimtini. Taip pat norėtume sužinoti, kokius neformaliojo švietimo būrelius, dalykų modulius ir pasirenkamuosius dalykus norėtum lankyti kitais mokslo metais. Parašyk mums savo norus ir pasiūlymus.

Apklausos anketą rasite čia

Kategorijos: News | Komentuoti

Standartizuoti testai 4 ir 8 klasių mokiniams

Informuojame, jog  Prienų rajono savivaldybė pagal paraišką atrinkta dalyvauti nacionalinio lygmens  projekte  „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014  m.” Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC).
Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.  Taigi, kadangi visos Prienų r. bendrojo lavinimo mokyklos, dalyvaus tyrime, bus įvertinti ir mūsų mokyklos 4 kl. ir 8 kl. mokinių pasiekimai, kuriais remiantis bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai. Skaityti toliau
Kategorijos: News | Komentuoti

Su Šv. Velykom

Kategorijos: News | Komentuoti

Kviečiame mokytis Skriaudžių pagrindinėje mokykloje

Daugiau informacijos dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę ir 1 klasę rasite čia

Prašymų formos:

Tėvų prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (forma)

Tėvų prašymas dėl priėmimo į 1-8 klases (iki 14 m.) (forma)

14-16 metų mokinio prašymas dėl priėmimo mokytis 9-10 klasėse (forma) ir tėvų sutikimas (forma)

Kategorijos: News | Komentuoti

Paskaita mokyklos bendruomenei

Balandžio 9 d. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje lankėsi Kauno apygardos vyr. specialistė teisininkė Eglė Simanaitytė, Alytaus apskr. VPK Prienų RPK VTS prevencijos poskyrio tyrėjas Juozas Petrauskas, Kelių policijos grupės vyr. specialistas Aidas Stravinskas ir PK vyr. specialistė Edita Kubilienė. Policijos pareigūnų komanda mokyklos bendruomenę supažindino su baudžiamąja ir administracine atsakomybe, vykdė saugaus eismo ir elgesio kelyje prevenciją.

Kategorijos: News | Komentuoti

Respublikinė konferencija “Projekto metodas pamokoje”

2014 m. balandžio 10 d. Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė mokinių projektinių darbų konferencija „Projekto metodas pamokoje“. Konferencijoje dalyvavo 82 dalyviai iš įvairių Lietuvos mokyklų: Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos, Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos, Jonavos R. Samulevičiaus progimnazijos, Vilniaus Jeruzalės mokyklos, Trakų suaugusiųjų mokyklos, Kauno r. J. Lukšos gimnazijos, Kauno Žaliakalnio progimnazijos, KTU Vaižganto progimnazijos. Konferencijoje dalyvavo nemažas būrys rajono atstovų – tai Pakuonio pagrindinės mokyklos, Jiezno gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, „Žiburio“ gimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai. Skaityti toliau

Kategorijos: News | Komentuoti

Nacionalinis konkursas “Dainų dainelė”

8 klasės mokinė Karolina Gustaitytė dalyvavo nacionalinio konkurso “Dainų dainelė” filmavime LRT 2014-04-06. Mokinė dainavo dainą “Žiogas” (m. T. Leiburo, ž. A. Antanavičiaus). Jai akompanavo Dominykas Šimonis.

Kategorijos: News | Komentuoti

Karjeros diena

2014 m. balandžio 4 d. mokykloje organizuota Karjeros diena. Buvo pristatytos psichologo (I. Abramavičienė), policininko (tyrėjo) (E. Kubilienė, E. Ežerskienė), medicinos darbuotojo (R. Ruseckienė), visuomenės sveikatos specialisto (V. Stankevičienė), kirpėjos (B. Sakalauskaitė), ikimokyklinio ugdymo auklėtojos (D. Valaitienė), maisto technologo specialybės (A. Škėrys). Platesnį profesijų spektrą pristatė Kauno ryšininkų mokyklos atstovai. Skaityti toliau

Kategorijos: News | Komentuoti
2005-2014 mokykla.eu
Elektroninis paštas: mokykla@skriaudziai.prienai.lm.lt, direktore@skriaudziai.prienai.lm.lt
Telefonas: 8 - 319 - 42 145
Faksas: 8 - 319 - 42 145
Adresas: Jaunimo g. 5a, Skriaudžiai, Prienų r., LT-59277