2021 m. rugsėjo 22 d. pakeitimai dėl saviizoliacijosLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (Koronoviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (Koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietovėje ar savivaldybės numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/847f15601bbe11ec93af8a5fb475d9bd

Izoliacijos algoritmas https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmasugdymo-istaigoms

Naujienų archyvai