3-10 klasių mokinių apklausa, siekiant išsiaiškinti patyčių mąstą mokykloje

Mokyklos bendruomenė antri metai dalyvauja socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programoje, skirtoje mažinti patyčias ar kitokį netinkamą elgesį. Tai tarptautinė „Olweus“ patyčių prevencijos programa sukurta Norvegijoje.

2019 m. lapkričio 18-29 d. 3-10 klasių mokiniai dalyvaus apklausoje, siekiant išsiaiškinti patyčių mąstą mokykloje. Klausimyną sukūrė profesorius dr. Dan Olweus, iš Bergeno universiteto, Norvegija.
Apklausa yra anoniminė, su bendrais rezultatais bus supažindinta mokyklos bendruomenė.
Kas yra patyčios?

1. Tai pasikartojantis elgesys, ir mokiniams, iš kurių tyčiojamasi, yra sunku apsiginti.
2. Taip pat patyčiomis vadiname, kai mokinys yra pašaipiai ar užgauliai erzinamas, ir tai kartojasi.
3. Kai yra mokinių amžiaus skirtumas ir jėgos persvara.

Ko nevadiname patyčiomis?
1. Draugiškas ir žaismingas paerzinimas nesiekiant įskaudinti.
2. Kai du vienodai stiprūs (ar amžiumi lygūs) mokiniai ginčijasi tarpusavyje ar susipeša.

Mokyklos administracijos informacija

Naujienų archyvai