Nuo 1908 iki 2019 metų

111

2019 metai Skriaudžių mokyklai išskirtiniai, nes sukanka netradicinis Jubiliejus – 111 metų. Iki 1908 Skriaudžiuose veikė daraktorinė mokykla, o tada įkurta pradžios mokykla. Mokyklos patalpos buvo parapijos name prie bažnyčios, špitolėje. Pirmas mokytojas Skriaudžiuose Leonas Vyšniauskas, baigęs Veiverių mokytojų seminariją ir dirbęs čia trejus metus.  1908 m.  – tai aktyvesnio švietimo pradžia Skriaudžių kaimo ir aplinkinių kaimų vaikams.

2019 birželio 8-ąją buvo organizuotas  šventinis renginys – susitikimas buvusiems mokiniams, mokytojams ir visiems besidomintiems Skriaudžių mokyklos gyvenimu.

Renginio dalyviams patiko nuoširdūs ir mieli  I -osios laidos  atstovės (baigusios mokyklą 1953 m.) Dalios Sabaitės – Žmuidienės pamąstymai ir atsiminimai. Visi liko sužavėti  buvusios mokytojos Aldonos Kružikaitės – Ušinskienės, kuri Skriaudžių mokykloje dirbo nuo 1957 m.,  energija, pozityviu požiūriu ir humoru. Savo prisiminimais taip pat dalinosi buvę mokyklos mokiniai: Jonas Ruseckas, Roma Žilionytė – Jusienė, Rasa Orinaitė – Juocevičienė ir Rytis Spūdys.

Renginyje dalyvavo: Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Palionio  padėjėja Regina Juočiūnienė, Prienų rajono savivaldybės vicemerė Loreta Jakinevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos  švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir specialistė bei mokyklos kuratorė Renata Pavlavičienė.

Renginio šventines akimirkas galite rasti čia

Parengė A. Jurešienė

Naujienų archyvai