Susisiekite: 8-319-42145
 

Vizija, misija

1. Vizija
Mokykla – moderni, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti tautines tradicijas.

1.1. Modernumas suprantamas kaip:

 • drąsa keistis, nuolat ieškoti ir tobulėti;
 • mokiniai, gebantys naudotis informacijos šaltiniais;
 • mokinys ir mokytojas, besimokantis visą gyvenimą;
 • mokiniai ir mokytojai, kryptingai siekiantys savų tikslų;
 • mokiniai ruošiami prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje ir aplinkoje;
 • technologiškai aprūpinta ir mobili mokymosi aplinka;
 • poilsio kampeliai.

1.2. Bendraujanti ir bendradarbiaujanti suprantama kaip:

 • puikus mokytojų, tėvų ir mokinių dialogas;
 • turinti ir puoselėjanti ryšius su įvairiomis organizacijomis;
 • humaniški, pasitikėjimu grįsti santykiai;
 • nariai, gebantys būti bei dirbti komandoje ir bendruomenėje.

1.3. Puoselėjanti tautines tradicijas suprantama kaip:

 • ugdanti pilietį, norintį gyventi bei dirbti Lietuvai;
 • aplinka, atspindinti etnokultūrines tradicijas;
 • ugdymas, puoselėjantis lietuviškas tradicijas;
 • mokinys, žinantis ir gerbiantis savo krašto tradicijas.

2. Misija

Mokykla, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, orientuota į kūrybiškos, socialiai atsakingos ir tautiškos asmenybės formavimą.

3. Vertybės ir filosofija:

Mokykloje puoselėjamos vertybės yra šios:

 1. Pažanga
 2. Atsakingumas
 3. Pasitikėjimas
 4. Mandagumas
 5. Draugiškumas

4. Mokyklos bendruomenės narių credo:

Ateitis – tai ne kažkokia vieta, į kurią mes einame, bet vieta, kurią mes patys sukuriame. Kelius reikia ne rasti, bet juos reikia nutiesti. (Jofn Schaar)

5. Strateginiai tikslai

 1. Ugdyti kūrybišką, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę;
 2. Tobulinti pamokos kokybę ir tenkinti individualius ugdymosi poreikius;
 3. Gerinti mokyklos materialinę bazę;
 4. Puoselėti tautines ir etnokultūrines tradicijas.