Susisiekite: 8-319-42145
 

Kiti darbuotojai

Raštvedė: Vilma Pučkienė

Ūkvedė: Irena Tumaitienė

Buhalterė: Laimutė Žukauskienė

Kompiuterių priežiūros specialistas: Naudžius Algirdas

Valytojos-Budėtojos:
Sakalauskienė Augenija
Kazakevičienė Jūratė
Alaburdienė Elvyra
Brazaitienė Zita

Valaitytė Vaida

Valytojos
Grebliauskaitė Laura

Darbininkai:
Tumaitis Arvydas
Grėbliauskaitė Laura