Drausminimo kopėčios: kas tai?

pATYČIŲ_KOPĖČIOS

PATYČIŲ PREVENCIJOS – „DRAUSMINIMO KOPĖČIŲ“ TAIKYMO PRIENŲ R. SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE APRAŠYMAS

„Drausminimo kopėčių“ taikymo tikslas – padėti mokyklos bendruomenei atpažinti patyčias, pastebėjus reaguoti bei mažinti patyčių mąstą mokykloje.

 1. Patyčių mažinimo nuostatos mokykloje:
  • Mes nesityčiosime iš kitų;
  • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti;
  • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti;
  • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems.
 2. Mokyklos bendruomenės veiksmai vykdant patyčių intervenciją:
  • Mokytojai ar kitas mokyklos personalas pastebėjęs patyčių atvejį visada užpildo protokolą (forma patvirtinta Olweus programos rengėjų).
  • Patyčių atvejį mokytojas, klasės auklėtojas ar pagalbos mokiniui specialistas užfiksuoja elektroniniame  dokumente (Google diske), patyčių dažnio stebėsena.
  • Olweus programos koordinatorius mokykloje patyčių atvejus fiksuoja Olweus programos žurnale (forma patvirtinta Olweus programos rengėjų).
  • Klasės auklėtojas po kiekvieno patyčių atvejo informuoja tėvus pasirinkta forma (telefonu, trumpąja žinute ar įrašu el. dienyne).
  • Mokinių „drausminimo kopėčios“ – drausminimo priemonės numatytos šešiose pakopose:
   • Žodinė pastaba;
   • Raštiška pastaba;
   • Raštiškas papeikimas;
   • Raštiškas griežtas papeikimas;
   • Tarpinstitucinis svarstymas;
   • Siūlymas rinktis kitą ugdymo įstaigą, jeigu asmuo neturi 16 metų ir šalinimas iš mokyklos, jeigu mokinys sulaukęs 16 metų.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialinė pedagogė A. Jurešienė

 

Naujienų archyvai