Drausminimo kopėčios: kas tai?

pATYČIŲ_KOPĖČIOS

PATYČIŲ PREVENCIJOS – „DRAUSMINIMO KOPĖČIŲ“ TAIKYMO PRIENŲ R. SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE APRAŠYMAS

„Drausminimo kopėčių“ taikymo tikslas – padėti mokyklos bendruomenei atpažinti patyčias, pastebėjus reaguoti bei mažinti patyčių mąstą mokykloje.

 1. Patyčių mažinimo nuostatos mokykloje:
  • Mes nesityčiosime iš kitų;
  • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti;
  • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti;
  • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems.
 2. Mokyklos bendruomenės veiksmai vykdant patyčių intervenciją:
  • Mokytojai ar kitas mokyklos personalas pastebėjęs patyčių atvejį visada užpildo protokolą (forma patvirtinta Olweus programos rengėjų).
  • Patyčių atvejį mokytojas, klasės auklėtojas ar pagalbos mokiniui specialistas užfiksuoja elektroniniame  dokumente (Google diske), patyčių dažnio stebėsena.
  • Olweus programos koordinatorius mokykloje patyčių atvejus fiksuoja Olweus programos žurnale (forma patvirtinta Olweus programos rengėjų).
  • Klasės auklėtojas po kiekvieno patyčių atvejo informuoja tėvus pasirinkta forma (telefonu, trumpąja žinute ar įrašu el. dienyne).
  • Mokinių „drausminimo kopėčios“ – drausminimo priemonės numatytos šešiose pakopose:
   • Žodinė pastaba;
   • Raštiška pastaba;
   • Raštiškas papeikimas;
   • Raštiškas griežtas papeikimas;
   • Tarpinstitucinis svarstymas;
   • Siūlymas rinktis kitą ugdymo įstaigą, jeigu asmuo neturi 16 metų ir šalinimas iš mokyklos, jeigu mokinys sulaukęs 16 metų.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialinė pedagogė A. Jurešienė

 

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų