Erasmus+ projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

56669521_2462397397126016_8894660168009121792_o

Bendradarbiaujant su Prienų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus darbuotojais dalyvauta ERASMUS+  K1 programos (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046930) „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ mokymuose, Lietuvoje ir Ispanijoje.

Mokydamiesi Lietuvoje išbandėme „Pamokos studijos“ metodą. Šis metodas naudingas tuo, kad stebėdami konkretų vaiką mes galime padėti jam suvokti mokymosi ir elgesio problemas. Pamokos studijos metodą išbandėme anglų kalbos pamokose, siekdami padėti mokiniams pagerinti anglų kalbos pasiekimus ir atrasti tai, kas jiems trukdo pasiekti norimų rezultatų.

Mokydamiesi Ispanijoje (Valensijoje) 2019 m. balandžio 7- 13 dienomis, išbandėme įvairias praktikas, kaip sudominti mokinius aktyviai įsitraukti į veiklą bei ugdyme pritaikyti naujas ir įdomias patirtis / metodus. Aktyvaus mokymosi akimirkas galite rasti čia.  Mokymuose dalyvavo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų administracijos atstovai – dalyviai.

Novatoriškų ugdymosi praktikų aktyvesnio taikymo pamokose poreikį suprato ir mokyklos bendruomenė, todėl 2019-2021 m. Skriaudžių mokyklos strateginiame plane numatytas kaip vienas iš tikslų.

Parengė Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Naujienų archyvai