Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena Skriaudžių pagrindinėje mokykloje

2024 m. gegužės 7 d. Prienų rajono Skriaudžių pagrindinėje mokykloje vyko Prienų rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena, kurios tema „Patirties skaida ir etnokultūrinių tradicijų integravimas į praktinę veiklą Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje”.

Rajono mokytojai lankėsi darželio grupėse, stebėjo aplinkas ir ugdomąsias veiklas. Patirtimi dalinosi Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojai:

  1. Visi skirtingi ir visus reikia ugdyti, pranešėja muzikos mokytoja metodininkė Vilma  Pučkienė;
  2. Etninės kultūros integravimas į ikimokyklinio ugdymo procesą, pranešėja vyr. mokytoja  Daiva Venslovienė;
  3. Etnokultūros integracija į ikimokyklinio ugdymo turinį, pranešėjos vyr. mokytoja Kristina Šaškevičienė,  vyr. mokytoja Rasa Jarmakienė;
  4. Etnokultūros puoselėjimo raiška kitaip, pranešėja vyr. mokytoja Rasa Jarmakienė;
  5. Metodinių priemonių, taikomų ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, pristatymas. Patirtimi dalijosi ir pristatė priemones: vyr. mokytojos Kristina Šaškevičienė, Rasa Jarmakienė, Danutė Valaitienė, Daiva Venslovienė. 

Metodinės dienos veiklą moderavo Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų