Istorijos mokytojų metodinė diena

2024 m. gegužės 21 d. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje lankėsi Prienų rajono švietimo įstaigų istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai. Patirtimi dalinosi Veiverių T. Žilinsko gimnazijos mokytoja Edita Losevaitė ir Prienų „Žiburio” gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Vilija Juodsnukienė. Istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Nomeda Martusevičienė pristatė skaitmenines aplinkas, padedančias ugdymą istorijos pamokose organizuoti greičiau ir įdomiau. Metodinėje dienoje dalyvavę mokytojai aptarė, ugdymo pagal atnaujintas bendrąsias programas, integracijos galimybes bei lankėsi Skriaudžių kalendorių muziejuje.

Parengė Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų