Kaitos projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ pristatymas

2022 m. gruodžio 13 d. Daukšiagirės dvaro sodyboje vyko Erasmus+ programos projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ baigiamoji konferencija. Skriaudžių pagrindinės mokyklos kaitos projektą pristatė A. Jurešienė, pavaduotoja ugdymui, l.e.direktorės pareigas; K. Senavaitytė, geografijos ir biologijos mokytoja; V. Pučkienė, muzikos ir etnoluktūros mokytoja.

Mokykla įgyvendindama kaitos projektą siekė: 1.Išsiaiškinti patyčių situaciją ir motyvacijos mokytis stokos priežastis mokykloje.  2.Supažindinti mokyklos bendruomenę su patyčių ir mokinių emocinės būsenos esama situacija. 3.Išbandyti ir taikyti pasirinktus metodus pamokose, klasės valandėlėse. 4. Atlikti taikytų metodų ir priemonių poveikio bendruomenei vertinimą, pokytį.

Pasiekti rezultatai: Į mokyklą einu pozityviai nusiteikęs (nusiteikusi), teigia 88,2 proc. mokinių. 75 proc. mokinių tiki vizija „Mano mokykla – tai mokykla be patyčių“, 15 proc. – neturi nuomonės, 10 proc. – nemoka elgtis kitaip ; 96 proc. mokinių jaučiasi laimingais. Taikyti savianalizės metodai ugdymą padėjo padaryti įdomesnį, mokiniams sudarytos sąlygos daugiau reflektuoti apie savo savijautą, elgesį ir santykius su kitais.

Parengė A. Jurešienė

Naujienų archyvai