KAS YRA NACIONALINIS SAUGUMAS IR ŠALIES GYNYBA?

2020 m. rugsėjo 25 d. 5-10 klasių mokiniams į ugdymo procesą buvo integruojamos nacionalinio saugumo, verslumo, informacinio ir finansinio raštingumo temos. Mokiniai turėjo galimybę analizuoti galimas grėsmes valstybei, šalies piliečiams; išsiaiškint, kokios jų pareigos pagal LR Konstituciją ir ką reiškia „ginti tėvynę“. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti civilinėse saugos pratybose: dalyvauti evakuacijos procese ir sužinoti, kaip gesinami gaisro židiniai.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Nuotraukos- istorijos ir pilietiškumo mokytojos N. Martusevičienės

Civilinės saugos pratybos

Naujienų archyvai