Kursai Florencijoje: „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio”.

2022 m. kovo 7–12 d. Prienų rajono švietimo įstaigų įvairių dalykų mokytojai, klasių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir Sporto skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ programos KA1 projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio” kursuose „DESIGN THE POSITIVE: POSITIVE THINKING, POSITIVE COMMUNICATION AND POSITIVE SCHOOL SPACES‘‘ Europass Teacher Academy, Florencijoje, Italijoje. Pozityvaus mąstymo ir bendravimo metodikų, praktikų bei pozityvių ugdymo erdvių kūrimo mokymuose dalyvavo Skriaudžių pagrindinės mokyklos geografijos ir biologijos  mokytoja Kristina Senavaitytė.

Kursų metu Europass Teacher Academy lektorė per teorinius ir praktinius užsiėmimus  formavo pozityvų asmeninį teigiamą mokytojo požiūrį į save ir profesiją ir skatino išsiaiškinti, koks iš tiesų yra mokytojo vaidmuo siekiant geros asmeninės ir mokinių emocinės savijautos. Bendra mokytojo ir mokinio siekiamybė – sukurti aplinką, kurioje atsiskleis mokinio asmeninės savybės ir gebėjimai, stiprės motyvacija, o su jais ir akademiniai pasiekimai. Emociškai saugioje aplinkoje mokinys, kaip ir mokytojas, jaučiasi laimingesnis. Šiam procesui svarbios mūsų mintys, nuo kurių priklauso savijauta ir elgesys. Protas niekada nenurimsta – mes visi planuojame, kuriame, rūpinamės ateitimi, bet pamirštame dabartį, kaip dabar jaučiamės, kur esame, ką darome, ką turime.

Palanki mokymuisi aplinka neatsiejama nuo pagarbaus mokinio ir mokytojo abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo. Būdami skirtingi į pamokas atsinešame įvairias emocijas ir patirtis, įtakojančias mūsų elgesį ugdymo procese čia ir dabar, kurių dažna priežastis – neigiami praeities įvykiai ir patirtys. Lektorė mokė atpažinti situacijas, kurios veda mokinį iš pusiausvyros ar, priešingai,  skatina kūrybiškai vystytis. Atlikome užduotis atsakydami į klausimus: ką mokykla, mokytojai ir mokiniai daro, kad išvengtų streso? Dalindamiesi savo patirtimi priėjome išvadų, kad nepatirdami pamokose streso, mokiniai jaučiasi laimingesniais, svarbiais ir gerbiamais, tiki mokytoju, jiems geriau sekasi atlikti užduotis.

Pozityvios erdvės sukūrimas taip pat svarbus komponentas mokinio ir mokytojo gerai savijautai – šviesios mokomosios aplinkos, švara ir temperatūra, augalai, gyvieji kampeliai, nusiraminimo ir susikaupimo zonos, baldų  funkcionalumas, muzika pertraukų, kartais ir ugdymo procese…

Kursų  metu mums buvo sudarytos sąlygos susipažinti su italų kultūra, aplankyti architektūros paminklus, muziejus, paragauti gardžių tradicinių patiekalų. Ši įdomi patirtis pagilino mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas ir praturtino naujomis idėjomis. Įgytas žinias mokytojai taikys savo dalykų pamokose, ugdomųjų veiklų metu.

Geografijos ir biologijos mokytoja Kristina Senavaitytė

Naujienų archyvai