Prienų rajono švietimo įstaigų vadovų mokymasis „Mokytojų akademijoje“ Berlyne

2023 vasario 18-25 dienomis Prienų rajono švietimo įstaigų vadovų bendruomenė gilinosi į lyderystės ir projektų valdymo klausimus Berlyne – „Mokytojų akademijoje”. Pagrindinis mobilumo tikslas – kaip sėkmingai parengti Erasmus+ programos projektą ir gauti finansavimą.

Projekto rengimo specifikos analizavimas vyko per tikslų, uždavinių, veiklos stebėjimo, rizikos vertinimo ir viešinimo sričių aptarimą.

Išsiaiškinti pagrindiniai projekto plano rengimo principai: mokyklos veiklos išskirtinumas, mokyklos poreikių ir tobulintinų sričių išgryninimas, tvarumas, projekto komandos kūrimas ir jos tikslingas įveiklinimas.

Susipažinta su  Erasmus+ programos projekto rengimo kokybės standartais ir efektyvios projektų vadybos principais.

Praktiškai išbandyti įvairūs lyderystės, kūrybiško mąstymo ir konfliktų sprendimo metodai.

Aptarta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizės svarba projektinės veiklos problemų išgryninimui.

Išbandyti biudžeto planavimo ir projekto valdymo įrankiai.

Aptartas komunikacijos įvairiais lygmenimis  planas, projekto įgyvendinimo periodiškumas, ir  sėkmės kriterijai.

Mokymasis-komandiruotė finansuojama iš „Erasmus+“ programos pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo Nr. 1 projekto Nr. 2021-1-LT01-KA121-SCH-000005587 lėšų.

Parengė pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas Aidutė Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų