Prienų švietimo įstaigų pavaduotojų ugdymui mokymasis kartu Palerme, įgyvendinant projektą „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“

Įgyvendinant „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ projektą, 2022 m. gegužės 1-7 dienomis Prienų švietimo įstaigų administracijos atstovai ir mokytojai lankėsi Sicilijoje, Palerme. Projekto dalyviai mokėsi ,,Kaip sustabdyti patyčias ir kibernetines patyčias mokykloje, ir skatinti socialinį emocinį mokymąsi?”. Kursų lektorė Gulia Amato iš ELA | Erasmus Learning Academy praktiniais pavyzdžiais bei metodais įtraukė projekto dalyvius į praktines veiklas, padėjo spręsti esminius patyčių „gyvavimo“ mokykloje klausimus. Analizuota užsienio šalių praktika bei metodikos padedančios ne tik sumažinti ir sustabdyti patyčias mokykloje, bet ir padindinti mokyklos bendruomenės narių informuotumą apie patyčių valdymo strategijas, taikant išskirtinius metodus ir įrankius. Analizuoti įvairūs vaidmenys, padedantys klasės bendruomenėms sukurti pozityvią klasės ir mokyklos aplinką, suplanuoti ilgalaikes, paveikias patyčių prevencijos priemones.

Erasmus Learning Academy straipsnis: https://www.erasmustrainingcourses.com/blog/learning-the-best-practices-to-prevent-bullying-and-cyberbullying

Parengė A. Jurešienė

Naujienų archyvai