Projektas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos struktūrinį modelį“

partnerių_logotipai

Skriaudžių pagrindinėje mokykloje bus įgyvendinamas projektas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos struktūrinį modelį“ ir pritaikoma viena iš sėkmingiausių ugdymo procese naudojamų patirčių – Tacoma (Jungtinių Amerikos Valstijų) valstybinių mokyklų tinklo modelis.

Projekto koordinatorius: Šiaulių r. Aukštelkės pagrindinė mokykla. Projekto partneriai: VŠĮ Ugdymo inovacijų centras, Šiaulių Salduvės progimnazija, Prienų Išlaužo pagrindinė mokykla, Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla.

Projekto uždaviniai:

  • Pažangiosios analitikos modelio adaptavimas ir išbandymas projekto mokyklose.
  • Mokytojų kompetencijų įtraukti tėvus į duomenų apie šeimos aplinkas teikimą bei personalizuotos pagalbos vaikui scenarijų įgyvendinimą, mažinant nepalankius šeimos aplinkos veiksnius vaiko mokymosi motyvacijai ir mokymosi pasiekimams tobulinimas.
  • Personalizuotų pagalbos mokymosi motyvacijai ir pasiekimams didinti scenarijų, grįstų duomenimis apie šeimos aplinkas, parengimas ir išbandymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Naujienų archyvai