Respublikinė konferencija „Projekto metodas pamokoje”

2014 m. balandžio 10 d. Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė mokinių projektinių darbų konferencija „Projekto metodas pamokoje“. Konferencijoje dalyvavo 82 dalyviai iš įvairių Lietuvos mokyklų: Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos, Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos, Jonavos R. Samulevičiaus progimnazijos, Vilniaus Jeruzalės mokyklos, Trakų suaugusiųjų mokyklos, Kauno r. J. Lukšos gimnazijos, Kauno Žaliakalnio progimnazijos, KTU Vaižganto progimnazijos. Konferencijoje dalyvavo nemažas būrys rajono atstovų – tai Pakuonio pagrindinės mokyklos, Jiezno gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, „Žiburio“ gimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Mokinių projektinių darbų pristatymas vyko sekcijose, kurios buvo suskirstytos pagal klasių grupes: 1–4 klasių mokinių projektai, 5–7 klasių mokinių projektai ir 8–10 klasių mokinių projektai. Mokinių projektinius darbus vertino komisija: 1–4 klasių mokinių projektinių darbų vertintojai: Renata Liagienė (Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė, I vadybinė kategorija); Vaida Aleškevičienė (Prienų švietimo centro metodininkė); Rima Juodsnukienė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė).

5–7 klasių mokinių projektinių darbų vertintojai: Aidutė Jurešienė (direktorės pavaduotoja ugdymui II, vadybinė kategorija); Larisa Šaltienė (Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centro Prienuose administratorė); Rimvydas Zailskas (Prienų švietimo skyriaus vedėjas).

Trečiosios 8–10 klasių grupės komisiją sudarė: Virginija Deltuvienė (Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja); Loreta Jakinevičienė (Prienų savivaldybės Tarybos narė, seimo nario V. Kamblevičius padėjėja); Oksana Radzvilavičienė (Prienų švietimo centro metodininkė).

1–4 klasių sekcijoje buvo pristatyta 7 projektai. Komisijos nariai diplomus skyrė Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinei Ivetai Česnulevičiūtei už projektą „Sraigės mano namuose“ (mokytoja Virginija Kasparaitienė). Diplomais apdovanoti ir konferencijos šeimininkai Skriaudžių pagrindinės mokyklos 1 klasės mokiniai: Samanta Pučkaitė ir Matas Guzelis už projektą „Saulė šildo ir augina“ (mokytoja Neringa Sincevičienė) bei Viktorija Serbentaitė už projektą „Gerumo angelai“ (mokytoja Alma Kiškienė).

5–7 klasių sekcijoje buvo pristatyti 9 projektai. Komisijos sprendimu, labiausiai projekto metodo reikalavimus atitiko, Prienų r. Jiezno gimnazijos 6 klasės mokinių Povilo Jasiūnas ir Saulės Valatkevičiūtės įgyvendintas projektas „Svogūnas“ (mokytoja Joalita Jurkevičienė). Konferencijos dalyvius džiugino Prienų „Revuonos” pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių Povilo Damyno ir Alvaro Zagursko projektas „Leidžiame knygelę“. Projektui vadovavo patyrę mokytojos Rasa Alaburdienė, Aušra Deltuvienė, Vytautė Kurtovienė. Šios mokytojos vadovavo ir kitam projektui „Aš ir mano šeima“, kurį pristatė 7a klasės mokinė Ugnė Alaburdaitė ir 6-okė Emilija Jankauskaitė. „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokinių projektai 5–7 klasių kategorijoje buvo pripažinti geriausiais. Komisiją sužavėjo Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinės Rugilė Striganavičiūtė entuziazmas ir jos įgyvendintas projektas „Sinantropiniai paukščiai (mokytoja Onutė Gervienė).

8–10 klasių kategorijoje konferencijos dalyviai pristatė 12 projektų. Komisijos pirmininkės L. Jakinevičienės sprendimu specialiaisiais prizais už įdomios idėjos įgyvendinimą apdovanotas projektas Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos projektas „Kai kanklės nutyla“, kurį pristatė 8 klasės mokinė Eglė Liagaitė (mokytoja A. Jurešienė).

Geriausiais projektais pripažinti: Prienų „Žiburio“ gimnazijos 9 klasės mokinės Austėjos Simanavičiūtės projektas „Prienų miesto oro užterštumo nustatymas bioindikatorių pagalba“ (mokytoja Rasa Kučinskienė); Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinių Monikos Drąseikaitės ir Monikos Grėbliauskaitės projektas „Skriaudžių istorija ir gyventojų pavardžių kilmė“ (mokytojos Alma Vabuolienė ir Nomeda Martusevičienė); Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinės Ugnės Navickaitės projektas „Triušių biologijos tyrimas“ (mokytoja Onutė Gervienė) ir Trakų suaugusiųjų mokyklos projektas „Plokštuminė geometrija“, kurį pristatė 10 klasės mokinė Gintarė Sobolevskaja (mokytoja Viktorija Burbaitė).

Penktus metus Skriaudžių pagrindinėje mokykloje organizuojama konferencija ‚Projekto metodas pamokoje“ dar kartą patvirtina, kad šis metodas labiausiai skatina mokinius domėtis įvairiais mokomaisiais dalykais, juos tyrinėti ir eksperimentuoti. Projekto metodas sudaro sąlygas bendradarbiauti ir moko asmeninės atsakomybės.

Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų