Respublikinė konferencija „Projekto metodas pamokoje”

2021 kovo 19 d. Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla organizavo 11-ąją konferenciją šia tema. Tai pirmoji konferencija organizuojama nuotoliniu būdu. Konferencijoje dalyvavo 73 dalyviai, mokytojai ir mokiniai iš: Birštono gimnazijos, Kauno r. „Šlienavos“ pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Prienų r. „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Prienų „Žiburio“ gimnazijos ir Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos.

Esminis projektinės veiklos tikslas – stebėti save ir savo aplinką, kelti probleminius klausimus ir ieškoti į juos atsakymo, pabandyti praktiškai pritaikyti teorines žinias ir vertinti.

Projektinė veikla – tai smalsumo ir integracijos  žaidimas, todėl apie įgyvendintus projektus ,,Tarpdalykinė integracija STEAM tiriamuosiuose darbuose” dalinosi Birštono gimnazijos mokytoja V. Berteškienė.

„Kaip nugalėti viešojo kalbėjimo baimę?” patarė Skriaudžių mokyklos psichologė D. D. Gasparavičiūtė.

Konferencijoje pristatyta 11 projektų. Dalyviai ir pranešėjai turėjo galimybę išrinkti penkias įdomiausias projektinės veiklos idėjas. Susumavus visų konferencijos dalyvių balsavimo rezultatus, paaiškėjo idėjos surinkusios daugiausia balsų: 45 balsus surinko projektas „Kavos tirščių poveikis augalams”; 40 balsų pelnė etnokultūrinis projektas „Lietuvių liaudies menas: protėvių koplytėlė”; 35 balsus – „Garsas ir jo savybės”; 22 balsus surinko projekto idėja – „Darželiuose prie negyvenamųjų namų augančios gėlės”; 20 balsų – „Debatų metodas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokose”.

Konferencijos organizatorė Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų