Respublikinė konferencija „Projektų metodas pamokoje”

2011-04-08 Prienų raj. sav. Skriaudžių pagrindinė mokykla organizavo respublikinę konferenciją – konkursą ,,Projektų metodas pamokoje“. Ši konferencija, organizuojama antrus metus šiemet sulaukė ypač didelio dalyvių būrio. Konferencijoje dalyvavo 4 savivaldybių, 13 –os mokyklų mokytojai ir mokiniai: Kauno m. ,,Aušros“ gimnazijos, Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos, Kauno raj. Mastaičių pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio raj. Klampučių pagrindinės mokyklos, Prienų raj. ,,Nemuno“ pradinės mokyklos, Prienų raj. Klebiškio pagrindinės mokyklos, Prienų raj. Stakliškių vidurinės mokyklos, Prienų raj. Išlaužo pagrindinės mokyklos, Prienų raj. Naujos Ūtos pagrindinės, Prienų raj. Kunigiškių pagrindinės mokyklos, Prienų raj. Šilavoto pagrindinės mokyklos, Prienų raj. ,,Revuonos“ vidurinės mokyklos – viso 115 dalyvių, panorusių pasidalinti savo idėjomis, kaip įgyvendinamas projektų metodas jų mokyklose. Konferencijai – konkursui pateikta 50 projektų, įgyvendintų ugdomojo proceso metu, šiais mokslo metais.

Dėl projektinių darbų gausos teko juos sugrupuoti pagal tematiką ir suskirstyti į keturias atskiras sekcijas: 1-3 klasių mokinių projektai; matematiniai – technologiniai; gamtosauginiai – socialiniai ir kalbiniai – literatūriniai projektai. Stebino darbų įvairovė – tai tyrimai apie pomėgius, temperamentą, pilietiškumą, ekologinių problemų sprendimą, mokslinius išradimus, praktinius kuro taupymo pavyzdžius ir kt.

Gausiausioje 1-3 klasių mokinių projektų grupėje buvo pateikta 14-a projektų. Nominaciją ,,Už kūrybiškumą“ pelnė Prienų raj. Stakliškių vidurinės mokyklos trečiokės: R. Augūnaitė ir I. Ramančiuckaitė (mokytojos V. Varžukaitė, R. Noreikienė), konkursui pristatę projektą ,,Integruotas pradinių klasių dalykų ir anglų kalbos mokymas nagrinėjant pasakas“. Nominacija ,,Už sveikos aplinkos kūrimą“ atiteko Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniams: R. Šeštokui, G. Kalinauskaitei (mokytojos G. Ogonauskienė, O. Šukienė, G. Jurkevičienė) – mokiniai pristatė projektą ,,Sveikas vaikas švarioje aplinkoje“. Puikiai pasirodė ir konferencijos šeimininkai – Prienų raj. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2 klasės mokiniai: K. Skučaitė ir A. Škėrys, pristatę gausiai iliustruotą, pradinių klasių mokinių projektą – ,,Žvėrių takais“ (mokytoja N. Sincevičienė) ir gavę nominaciją ,,Už meilę gamtai“.

Matematinių – technologinių projektų grupėje, iš 11-os pristatytų projektų, nugalėtojais tapo Kauno r. Mastaičių pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniai: M. Smailys, R. Žukauskas, R. Vaičiulis (mokytojas E. Jauniškis), pateikę kuro taupymo automobilyje tyrimą, ir pelnę nominaciją ,,Už mokslinių idėjų sklaidą pamokose“. Įvertintos ir Prienų raj. Išlaužo pagrindinės mokyklos mokinės A. Baranauskaitė, ir M. Martusevičiūtė (mokytoja G. Šliumpienė) ,,Už bendruomenės įtraukimą į projektinę veiklą“. Šios puikios idėjos atsispindėjo projekte ,,Pasaką skaitau, pasaką piešiu“. ,,Už meno puoselėjimą“ nominaciją gavo Prienų raj. Naujos Ūtos 9 kl. mokinė J. Dadurkaitė (mokytoja I. Aleksiūnienė) pristačiusi projektą – ,,Etnokultūros paveldo puoselėjimas matematikos pamokose“.

Gamtosauginių – socialinių projektų grupėje buvo pateikta 13 projektų. Nugalėtoja tapo Kauno ,,Aušros“ 1 gimnazijos klasės mokinė D. Minkutė pateikusi projektą ,,Telefono dėkliukas“. Projekto esmė – mobiliųjų telefonų elektromagnetinės spinduliuotės sumažinimas tekstilinių medžiagų pagalba, naudojant INOX plieno pluoštą. Siūlai, skirti šio dėklo gamybai, yra plonesni už žmogaus plauką; mokinė juos siunčiasi iš Vokietijos, o į tvirtą audinį siūlus suaudžia Lietuvos tekstilės institutas. D. Minkutei (mokytoja J. Martinaitienė) atiteko nominacija ,,Už moksliškumą“. Projektą ,,Europos Sąjungos vėliavos“ pristatė Prienų raj. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinys D. Lapušinskas (mokytojos R. Liagienė ir A. Jurešienė). Projektas gavo nominaciją ,,Už originalumą“. Visus sužavėjo projekto rezultatas, kurio pasiekti padėjo Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokinių tėvai. Buvo pagamintos Europos Sąjungos vėliavos, naudojat piešimo ant šilko techniką. Projekto pagalba ne tik praturtintos mokyklos edukacinės erdvės, bet ES vėliavos naudojamos, kaip mokomoji priemonė istorijos, pilietiškumo ugdymo ir kt. pamokose. Nominacija ,,Už darbo kryptingumą“ atiteko Prienų raj. Šilavoto pagrindinės mokyklos mokiniams: M. Basakirskui, I. Kišonaitei, G. Igliškytei (mokytoja R. Kišonienė), kurie pristatė projektą – filmuotą video medžiagą – ,,Jiesios upelio kraštovaizdis ir biologinė įvairovė“.

Literatūrinių – kalbinių projektų grupėje nominacija ,,Už įvairių dalykų integraciją“ atiteko Kauno r. Mastaičių pagrindinės mokyklos aštuntokams: A. Čibirkaitei, R. Jučionytei, I. Grėbliauskaitei (mokytoja J. Dijokienė). Projekto tema ,,Kelionė po Lietuvos sostinę. Nominacija ,,Už domėjimąsi savo krašto praeitimi“ skirta Prienų raj. ,,Revuonos“ vidurinės mokyklos 10b klasės mokiniui Kasparui Kurtovui (mokytojos R. Alaburdienė, V. Kurtovienė). Mokinys pristatė projektą – ,,Kraštas, kuriame mokausi. ,,Praeitis ir dabartis“. ,,Už puikų projekto pristatymą“ nominacija skirta Prienų raj. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 10 kl. mokinei S. Ulevičiūtei, kuri pateikė šiandieninį požiūrį apie knygų reikšmę besikeičiančioje visuomenėje.

Projektų metodo taikymas ugdomajame procese dar kartą įrodo, kad svarbiausia informacija yra ta, kurią atranda patys mokiniai, gilindamiesi į pasirinktą sritį.

Prienų raj. Skriaudžių pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė,
atliekanti direktorės pavaduotojos funkcijas Aidutė Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų