Skriaudžių pagrindinėje mokykloje patirties sėmėsi mokytojai iš Klaipėdos miesto ir rajono mokyklų

A. Jurešienės nuotrauka

Diegiant raštingumo gerinimo programą, 2021 m. rugsėjo 10 d. Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos komanda konsultavo mokytojus iš: Klaipėdos Gedminų progimnazijos, Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos ir Telšių V. Borisevičiaus gimnazijos. „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ pagal projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (projekto kodas09.2.1-ESFA-K-728-03-0045).

Konferencijos-praktinio mokymo(si) moderatorė, Skriaudžių pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas, A. Jurešienė pateikė pavyzdžius apie priemones darančias didžiausią įtaką mokinių mokymosi pasiekimams bei įžvalgas, kaip patobulinti mokyklų parengtus raštingumo gerinimo planus. Ji akcentavo mokinių savivaldaus mokymosi svarbą, vertinimo kriterijų būtinybę bei duomenimis grįstos vadybos poreikį, siekiant mokinių pažangos raštingumo gerinimo srityje. Po praktinių užduočių mokymų dalyviai suprato, kokia svarbi duomenimis ir susitarimais grįsta mokymosi kultūra klasėje, ir mokyklos bendruomenėje.

Savo patirtimi apie raštingumo priemonių bei skaitmeninių aplinkų taikymą pamokose dalinosi Skriaudžių mokyklos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: R. Makaveckas, K. Senavaitytė, V. Pučkienė, A. Vabuolienė, D. Liorentienė, R. Šiškauskienė, I. Miklaševičienė, D.D. Gasparavičiūtė.

A. Jurešienė

Naujienų archyvai