Susisiekite: 8-319-42145
 

Namų darbai

Atostogų laikotarpiui moksleiviams namų darbai neskiriami;

Namų darbų skyrimą atskiros klasės moksleiviams joje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje: 3–4 klasių moksleiviams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandą , 5–6 klasių —1,5 valandos, 7–8 klasių — 2 valandas, 9–10 klasių — 2,5 valandos  per dieną. 1–2 klasių mokiniams  namų darbai neskiriami;

Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.

Mokymosi-krūvių-reguliavimo-tvarkos-aprašas