Susisiekite: 8-319-42145
 

Pagalba mokiniui

Pagalbos mokiniui specialistai:

  • Logopedė, specialioji pedagogė – Ilona Miklaševičienė
  • Socialinė pedagogė – Aidutė Jurešienė

Psichologinę pagalbą mokyklai teikia Prienų PPT psichologė, pagal mokyklos ir PPT susitarimą (pdf dokumentas).

Vaiko gerovės komisijos sudėtis (patvirtinta mokyklos direktorės įsakymu 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-74)

  1. Aidutė Jurešienė, dir. pav. ugdymui, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė;
  2. Aušrinė Juozaitienė, bibliotekininkė, komisijos sekretorė;
  3. Janė Karalevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja;
  4. Ilona Miklaševičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
  5. Alma Kiškienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
  6. Alma Vabuolienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;
  7. Rūta Trofimova, matematikos vyr. mokytoja;
  8. Kristina Senavaitytė, biologijos, geografijos vyr. mokytoja.