Vietovardžiai Prienų rajone

Skriaudžių pagrindinės mokyklos 6-10 klasių mokiniai dalyvavo bibliotekininkės Aušrinės Juozaitienės inicijuotame projekte „Vietovardžiai Prienų rajone“. 2019 metai žymimi kaip vietovardžių metai, todėl, siekdami juos paminėti, geografijos pamokose mokiniai ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose apie Prienų rajono miestelius ir kaimus, jų kilmę ir vietą. Mokiniai pagilino žinias apie gyvenamąją vietovę, suprasdami jų svarbą ir pritardami kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko žodžiams: „Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų protėvių kūrybingumo išraiška. Praturtinkime savo dabartį, juos įamžindami ir prakalbindami naujai“.

Parengė bibliotekininkė A. Juozaitienė ir  K. Senavaitytė

Naujienų archyvai