Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas

2011-04-14 Skriaudžių pagrindinėje mokykloje vyko visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. Dalyvavo 28 tėvai, atstovaujantys 41 mokinio interesus.

Pranešimą, apie interneto grėsmes, skaitė mokyklos socialinė pedagogė, atliekanti dir. pavduotojos ugdymui funkcijas A. Jurešienė. Psichologiniais klausimais tėvus konsultavo ir apie vaikų raidos ir asmenybės ypatumus pasakojo psichologė S. Grigalevičienė.

Išrinkta nauja narė į Mokyklos tarybą (bendru sutarimu) – Jūratė Naujokienė.

Naujienų archyvai