Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 metai

II ketvirčio biudžeto ataskaitos
I ketvirčio biudžeto ataskaitos

2019 metai

IV ketvirtis: Aiškinamasis raštas, Forma Nr.1, Forma Nr 2, Forma Nr.4
III ketvirtis: Aiškinamasis raštas, Forma Nr.1, Forma Nr 2, Forma Nr.4
II ketvirtis: Aiškinamasis raštas, Forma Nr.1, Forma Nr 2, Forma Nr.4
I ketvirtis: Aiškinamasis raštas, Forma Nr.1, Forma Nr 2, Forma Nr.4


Naujienų archyvai