Vizija, misija

1. Vizija
Mokykla – moderni, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti tautines tradicijas.

1.1. Modernumas suprantamas kaip:

 • drąsa keistis, nuolat ieškoti ir tobulėti;
 • mokiniai, gebantys naudotis informacijos šaltiniais;
 • mokinys ir mokytojas, besimokantis visą gyvenimą;
 • mokiniai ir mokytojai, kryptingai siekiantys savų tikslų;
 • mokiniai ruošiami prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje ir aplinkoje;
 • technologiškai aprūpinta ir mobili mokymosi aplinka;
 • poilsio kampeliai.

1.2. Bendraujanti ir bendradarbiaujanti suprantama kaip:

 • puikus mokytojų, tėvų ir mokinių dialogas;
 • turinti ir puoselėjanti ryšius su įvairiomis organizacijomis;
 • humaniški, pasitikėjimu grįsti santykiai;
 • nariai, gebantys būti bei dirbti komandoje ir bendruomenėje.

1.3. Puoselėjanti tautines tradicijas suprantama kaip:

 • ugdanti pilietį, norintį gyventi bei dirbti Lietuvai;
 • aplinka, atspindinti etnokultūrines tradicijas;
 • ugdymas, puoselėjantis lietuviškas tradicijas;
 • mokinys, žinantis ir gerbiantis savo krašto tradicijas.

2. Misija

Mokykla, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, orientuota į kūrybiškos, socialiai atsakingos ir tautiškos asmenybės formavimą.


Naujienų archyvai