Vizija, misija

 1. Mokyklos vizija. Mokykla – šiuolaikiška, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti tautines tradicijas.

1.1. Šiuolaikiškumas suprantamas kaip:

 • drąsa keistis, nuolat ieškoti ir tobulėti;
 • mokiniai, gebantys tikslingai naudotis įvairiais informacijos šaltiniais;
 • mokinys ir mokytojas, besimokantis visą gyvenimą;
 • mokiniai ir mokytojai, kryptingai siekiantys numatytų tikslų;
 • mokiniai ruošiami prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje ir aplinkoje, atviri inovacijoms;
 • technologiškai aprūpinta ir mobili mokymosi aplinka;
 • patrauklios poilsio ir ugdymosi aplinkos.

1.2. Bendraujanti ir bendradarbiaujanti suprantama kaip:

 • sėkmingas mokytojų, tėvų ir mokinių dialogas apie mokymą ir mokymąsi;
 • turinti ir puoselėjanti ryšius su įvairiomis organizacijomis;
 • humaniški, pasitikėjimu grįsti santykiai;
 • nariai, gebantys būti, priimti sprendimus, dirbti komandoje ir bendruomenėje;
 • puoselėjanti šeimos vertybes;
 • kurianti ir ugdanti emociškai tvarius santykius bendruomenėje.

1.3. Puoselėjanti tautines tradicijas suprantama kaip:

 • ugdanti pilietį, norintį gyventi bei dirbti Lietuvoje;
 • aplinka, atspindinti etnokultūrines tradicijas;
 • ugdymas, puoselėjantis lietuviškas tradicijas;
 • mokinys, žinantis ir gerbiantis savo krašto tradicijas.
 1. Mokyklos misija. Mokykla, teikianti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas, orientuota į kūrybiškos, socialiai atsakingos ir tautiškos asmenybės formavimą.

Naujienų archyvai