Administracija

Renata Liagienė (baigė kadenciją 2020-12-17)
Direktorė,
I vadybinė kategorija
Telefonas:
El. paštas:

Aidutė Jurešienė (nuo 2020-12-18 l. e. direktorės pareigas)
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
II vadybinė kategorija
Telefonas: +370 671 36031
El. paštas: aida.juresiene@mokykla.eu

Dalia Vaitkūnienė
Raštvedė
Telefonas: (8 319) 42 145
El. paštas: mokykla@skriaudziai.prienai.lm.lt

Laimutė Žukauskienė
Buhalterė
El. paštas: buhaltere@skriaudziai.prienai.lm.lt


Naujienų archyvai