Administracija

Ramūnas Makaveckas
Direktorius

Telefonas: +370 683 94649
El. paštas: direktorius@skriaudziai.prienai.lm.lt

Aidutė Jurešienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
II vadybinė kategorija, švietimo kokybės vadybos magistro laipsnis
Telefonas: +370 671 36031
El. paštas: aida.juresiene@mokykla.eu

Dalia Vaitkūnienė
Raštvedė
Telefonas: +370 319 42 145

Telefonas: +370 671 36 343
El. paštas: mokykla@skriaudziai.prienai.lm.lt

Laimutė Žukauskienė
Buhalterė
El. paštas: laimute.zukauskiene@mokykla.eu

buhaltere@skriaudziai.prienai.lm.lt

MOKYKLOS VADOVŲ METINĖS ATASKAITOS


Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų