Projektai


 • Erasmus+ projekto veiklos padeda mokytojams tobulėti

  Thumbnail for the post titled: Erasmus+ projekto veiklos padeda mokytojams tobulėti

  Ar įmanoma suderinti produktyvų darbą gilinantis į profesijos subtilumus, puikų ir draugišką kolektyvą, veikiantį kaip viena komanda, ir turiningą laisvalaikį, kupiną kultūrinių bei kulinarinių atradimų? Įmanoma, jeigu dalyvauji Erasmus+ programos projektinėje veikloje. […]

 • 3-10 klasių mokinių apklausa, siekiant išsiaiškinti patyčių mąstą mokykloje

  Thumbnail for the post titled: 3-10 klasių mokinių apklausa, siekiant išsiaiškinti patyčių mąstą mokykloje

  Mokyklos bendruomenė antri metai dalyvauja socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programoje, skirtoje mažinti patyčias ar kitokį netinkamą elgesį. Tai tarptautinė „Olweus“ patyčių prevencijos programa sukurta Norvegijoje. 2019 m. lapkričio 18-29 d. […]

 • Erasmus+ projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

  Thumbnail for the post titled: Erasmus+ projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

  Bendradarbiaujant su Prienų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus darbuotojais dalyvauta ERASMUS+  K1 programos (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046930) „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ mokymuose, Lietuvoje ir Ispanijoje. Mokydamiesi Lietuvoje išbandėme „Pamokos […]

 • Mokinių neformaliojo švietimo paslaugų plėtra

  Kūrybinis projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 1-10 klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti edukacinėse programose, kurias pasiūlė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas projektą „Lietuvos neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Mokyklos […]

 • Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

  Thumbnail for the post titled: Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

  Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies […]

 • Patirtis Suomijoje

  Thumbnail for the post titled: Patirtis Suomijoje

  Patirtis Suomijoje

 • Nauji mokslo metai atnešė naujų iššūkių ir galimybių

  Thumbnail for the post titled: Nauji mokslo metai atnešė naujų iššūkių ir galimybių

  Spalio 12-14 dienomis Prancūzijoje, Lilio mieste, tarptautiniame kontaktiniame seminare „Tvarusis vystymasis“ susitiko apie 100 mokytojų iš 17 skirtingų Europos šalių (Azerbaidžano, Bosnijos-Hercegovinos, Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Estijos, Prancūzijos, Ispanijos, Airijos, […]

 • Vaikų socializacijos projektas

  Thumbnail for the post titled: Vaikų socializacijos projektas

  Socializacijos projekto „Kur gyvena vertybės?“ tikslai – išmokyti vaikus gyventi aktyvaus ir sveiko gyvenimo ritmu, supažindinti su sveikos gyvensenos pagrindiniais principais. Kūno kultūros priemonėmis didinti vaikų fizinį aktyvumą bei parodyti […]

 • Projektas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos struktūrinį modelį“

  Skriaudžių pagrindinėje mokykloje bus įgyvendinamas projektas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos struktūrinį modelį“ ir pritaikoma viena iš sėkmingiausių ugdymo procese naudojamų patirčių – Tacoma (Jungtinių Amerikos Valstijų) valstybinių mokyklų […]

 • Erazmus+ projektas „Profesionalios aplinkos Prienų r. mokyklose kūrimas“

  Apie mokymo būdus ir metodus, skaitmeninių mokymosi priemonių ugdymo procese panaudojimą, patirtimi dalinosi anglų kalbos mokytojas Ramūnas Makaveckas. Šią galimybę mokytojui suteikė Erazmus+ projektas „Profesionalios aplinkos Prienų r. mokyklose kūrimas“. […]

Naujienų archyvai