Strateginiai tikslai

Mokyklos strateginiai tikslai:

  1. Ugdyti kūrybišką, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę;
  2. Tobulinti pamokos kokybę ir tenkinti individualius ugdymosi poreikius;
  3. Gerinti mokyklos materialinę bazę;
  4. Puoselėti tautines ir etnokultūrines tradicijas.

Naujienų archyvai