Kiti darbuotojai

Ūkvedė: Irena Tumaitienė, irena.tumaitiene@mokykla.eu

Kompiuterių priežiūros specialistas:
Algirdas Naudžius, admin@mokykla.eu

Valytojos-Budėtojos:
Augenija Sakalauskienė
Jūratė Kazakevičienė
Elvyra Alaburdienė
Zita Brazaitienė
Vaida Valaitytė

Valytojos
Laura Grebliauskaitė

Darbininkai:
Arvydas Tumaitis
Laura Grėbliauskaitė


Naujienų archyvai