Kiti darbuotojai

Ūkvedė: Irena Tumaitienė, irena.tumaitiene@mokykla.eu

Kompiuterių priežiūros specialistas:
Algirdas Naudžius, admin@mokykla.eu

Mokytojo padėjėjos: Roma Petkevičienė, Elvyra Alaburdienė, Jovita Navickienė, Aušrinė Žilinskienė

Valytojos-Budėtojos:
Augenija Sakalauskienė
Jūratė Kazakevičienė
Elvyra Alaburdienė

Danguolė Drūlienė
Zita Brazaitienė
Vaida Valaitytė

Valytojos
Laura Grebliauskaitė

Darbininkai:
Arvydas Tumaitis
Laura Grėbliauskaitė


Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų