Kiti darbuotojai

Ūkvedė: Irena Tumaitienė

Kompiuterių priežiūros specialistas: Algirdas Naudžius

Valytojos-Budėtojos:
Augenija Sakalauskienė
Jūratė Kazakevičienė
Elvyra Alaburdienė
Zita Brazaitienė
Vaida Valaitytė

Valytojos
Laura Grebliauskaitė

Darbininkai:
Arvydas Tumaitis
Laura Grėbliauskaitė


Naujienų archyvai