Viešieji pirkimai

AKTUALŪS DOKUMENTAI:

MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

Priedas Nr. 3. Mažos vertės pirkimo pažyma (forma)

Priedas Nr. 4. Numatomų darbų, prekių ir paslaugų paraiška viešajam pirkimui (forma)


Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų