Viešieji pirkimai

Informacija atnaujinama

22.5. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Viešieji pirkimai“ pateikiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą privaloma skelbti informacija apie įstaigos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija, taip pat viešosioms konsultacijoms skirti viešųjų pirkimų dokumentų techninių specifikacijų projektai.

Skriaudžių pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų skelbimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2013.doc
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2012.doc

AKTUALŪS DOKUMENTAI:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

Priedas Nr. 3. Mažos vertės pirkimo pažyma (forma)

Priedas Nr. 4. Numatomų darbų, prekių ir paslaugų paraiška viešajam pirkimui (forma)


Naujienų archyvai