Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija atnaujinama

22.4. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

2019 m. spalio mėn. Mokytojo dienos proga buvo apdovanoti Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aidutė Jurešienė ir anglų kalbos mokytojas Ramūnas Makaveckas.
Renginys skirtas tarptautinei mokytojo dienai

Naujienų archyvai