Informacija dėl ekstremalių oro sąlygų

Mieli tėveliai ir mokiniai,

Informuojame, kad esant ekstremalioms oro sąlygoms – temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali neiti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-5 klasių mokiniai. Jeigu oro temperatūra yra 25 laipsniai žemiau nulio, į mokyklą gali neiti 5-10 klasių mokiniai.

Kaip ir kitais atvejais, neatvykusių į mokyklą vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) apie jų vaikų (globotinių) neatvykimo į mokyklą priežastis privalo informuoti klasės vadovą jiems patogiu būdu (telefono skambučiu, sms žinute ar pranešimu elektroniniame dienyne).

Ikimokyklinio amžiaus vaikams išimtys dėl oro sąlygų netaikomos, nes vaikus į ugdymo įstaigą atveža tėvai. Sprendimą dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą priima tėvai ir informuoja grupės mokytoją.

Mokyklos administracijos informacija

Naujienų archyvai