Mokinių laimėjimų 2022-2023 mokslo metais suvestinė

Už mokyklos vardo garsinimą 2022–2023 mokslo metais direktoriaus padėkos skirtos 98 proc. mokinių.
Mokiniai sėkmingai pademonstravo savo gebėjimus bei laimėjo prizines vietas:
Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoniniame etape laimėta III vieta (mokytoja K. Senavaitytė);
Prienų rajono štangos stūmimo varžybose iškovotos dvi III vietos (mokytojas S. Mikalauskas);
Rajoniniame informacinių technologijų konkurse „Mano Prienai“ 9–12 klasių mokinių amžiaus grupėje laimėtos dvi II vietos (mokytojas A. Naudžius);
Prienų bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinių technologijų olimpiadoje laimėtos dvi  III vietos (mokytoja R. Zuikienė);
Rajoniniame konkurse „Aš galiu! du mokiniai tapo laureatais (mokytoja A. Jurešienė ir spec. pedgogogė-logopedė I. Miklaševičienė); taip skirta nominacija mokinių grupei „Už tautiškumo puoselėjimą“ (mokytoja V. Pučkienė);
Prienų rajono stalo teniso komandinėse mergaičių varžybose laimėta III vieta (mokytojas S. Mikalauskas);
Rajoninėje 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėta III vieta (mokytoja R. Trofimova);
Informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ mokinio rezultatas yra 8 savivaldybėje (mokytojas A. Naudžius);
Respublikiniame kūrybiniame konkurse „Knygos skirtukas“ mokinai tapo laureatais (pradinių klasių mokytojos);
Respublikiniame fotografijų konkurse „Žemės mintys“ mokinys tapo laureatu;
Virtualioje meninės kūrybos parodoje-konkurse ,,Mano atostogų asmenukė” dvi mokinės laimėjo I vietas;
Prienų rajono pradinių klasių mokinių dailaus rašto konkurse „Gražios raidės – dailus raštas“ laimėta II vieta (mokytoja D. Deltuvaitė);
Prienų rajono piešinių konkurse, skirtame Motinos dienai ,,Margaspalvis drugelis” laureatais tapo: priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1 klasės mokinė (mokytojos V. Deltuvienė ir D. Deltuvaitė); 
Respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių iliustracijų konkursas „Biblijos Takais. Šventojo rašto atspindžiai šiandienos bestseleriuose ir/ar jų ekranizacijoje“, 1 ir 3 klasių mokinės tapo laureatėmis (mokytojos D. Deltuvaitė ir R. Šiškauskienė);
Rajoninėje kūrybinių darbų parodoje „Mano Tėčio mašina“ laureatu tapo: priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis;
Rajoniniame vaikų kūrybos konkurse „Pavasario spalvos 2023“ 1 klasės mokinė tapo I vietos laimėtoja;
VII tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės raiškos konkurse-festivalyje ,,Linksmosios sūpynės“ du 2 klasės mokiniai laimėjo III vietas (mokytoja V. Pučkienė);
Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų ir skautiškų vienetų narių STEAM konkurse „Einu kloniais ir kalneliais Lietuvos” 3 klasės mokinė laimėjo III vietą (mokytoja R. Šiškauskienė);
Respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių konkursas „Žingsniai prisikėlimo link“ du 3 klasės mokiniai tapo laureatais (mokytoja R. Šiškauskienė); 
Pradinių klasių mokinių rajoninėje matematikos olimpiadoje 3 klasės mokinys laimėjo II vietą (mokytoja R. Šiškauskienė);
Respublikinėje pradinių klasių mokinių piešinių parodoje – konkurse „Velykų džiaugsmai“ laimėta II vieta respublikoje tarp 3–4 klasių mokinių;
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2023” laimėta III vieta Prienų rajono savivaldybėje 4 klasių mokinių tarpe (mokytoja D. Liorentienė);
Prienų rajono pradinių klasių matematikos olimpiadoje laimėta II vieta 4 klasės mokinių tarpe (mokytoja D. Liorentienė);
Mokinių dailės darbų konkurse „Terra Phantasia – 2023“ 6 klasės mokinė laimėjo III vietą (mokytoja R. Uleckienė);
Mokinių dailės darbų konkurse „Terra Phantasia -2023“ 7 klasės mokinys laimėjo II vietą (mokytoja R. Uleckienė);
Rajoninėje 7– 8 klasių konkurse – viktorinoje „Aš ir Lietuvos istorija“ mokinių grupė laimėjo I vietą (mokytoja N. Martusevičienė);
Rajoninėje 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėta III vieta (mokytoja R. Trofimova);
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2023”, Prienų rajono savivaldybėje, 7 klasių mokinių tarpe laimėtos IV vieta ir X vietos (mokytoja R. Trofimova);
Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoniniame etape laimėta III vieta (mokytoja K. Senavaitytė);
VII tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės raiškos konkurse-festivalyje ,,Linksmosios sūpynės“ laimėtos I ir II vietos (mokytoja V. Pučkienė);
Prienų rajono mokinių technologijų kūrybinių darbų konkursas „Mano rankinė gražiausia“ laimėta I vieta (9–12 klasių grupėje), (mokytoja R. Zuikienė);
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoniniame etape laimėtos dvi III vietos 9–10 klasių mokinių tekstilės grupėje (mokytoja R. Zuikienė);
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2023” I vieta Prienų rajono savivaldybėje 10 klasės mokinių tarpe (mokytoja R. Trofimova).

Parengė pavaduotoja ugdymui, l.e.direktorės pareigas A. Jurešienė

Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų