Mokinių projektinių darbų konferencija

Gegužės 7-ąją Skriaudžių pagrindinėje mokykloje įvyko bendradarbiaujančių mokyklų mokinių konferencija „Projekto metodas pamokoje“. Projekto metodas – tai aktyvaus mokymosi metodas, skatinantis mokinius sieti mokymąsi su tikrove, ugdantis darbo komandoje bei problemų sprendimo įgūdžius.Konferencijos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi mokslu: skleisti gamtos, technikos, humanitarinių, socialinių, meninių ir kitų dalykų žinias bei ugdyti kūrybinius, kritinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius.
Savo patirtimi, sėkmėmis ir veiklos rezultatais renginyje dalinosi patys mokiniai (iš Kauno K. Griniaus vidurinės mokyklos, Lazdijų r. Būdviečio pagrindinės, Prienų r. sav. Klebiškio ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų), pristatyta dvidešimt įgyvendintų projektų, daugiausia jų orientuota į darnų vystymąsi. Iš to galima daryti prielaidą, kad mokyklų bendruomenės suvokia, jog kiekvienas žmogus gali prisidėti prie darnaus vystymosi (o mokytojas ir prie darnaus vystymosi švietimo) ir asmeniškai – tobulinti savo gyvenseną, demokratiškai, atsakingai dalyvauti sprendžiant bendruomenės problemas. Konferencijos metu mokiniai dar kartą įsitikino integruoto mokymosi privalumais (integralumas – esminė darnaus vystymosi ypatybė). Tokio pobūdžio veiklos skatina mokinių mokymosi motyvaciją bei padeda ugdyti įvairias mokinių kompetencijas.

Birutė Augustanavičiūtė

Naujienų archyvai