Mokymasis pagal atnaujintas programas

Paveiklėlis iš Google aplinkos

1, 3, 5, 7, 9 klasių mokiniai nuo 2023-09-01 pradės mokytis pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Nuo 2024-09-01 pagal atnaujintas mokymo programas mokysis visi mokiniai.

Su atnaujintu programų turiniu galite susipažinti čia

Su 7 kompetencijų aprašais galite susipažinti čia

Su mokyklinio amžiaus vaiko ir jaunuolio kognityviosios ir socialinės-emocinės raidos aprašais galite susipažinti čia

Naujienų archyvai