Nuotolinis mokymas(is) 5-10 klasių mokiniams nuo 2020 gruodžio 7 iki gruodžio 22 d.

ATMINTINĖ MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO
MOKYMOSI:

  1. Mokymosi medžiaga pasiekiama naudojantis Google Suite for Education įrankiais (Google Classroom ir kt.);
  2. Vaizdo pamokoms naudojama Google Meet aplinka (esant poreikiui Zoom);
  3. Mokiniai į pamokas ir konsultacijas jungiasi pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį;
  4. Laiku atlieka mokytojo paskirtas užduotis ir už jas atsiskaito;
  5. Stebi informaciją, mokymosi rezultatus ir pažangą sistemoje „Mano dienynas”;
  6. Laikosi mokinio elgesio taisyklių;
  7. Mokosi savivaldžiai: kelia mokymosi tikslus, įsivertina, stebi savo pažangą ir konsultuojasi su mokytojais.
  8. Atsiradus pagalbos poreikiui, kreipiasi į mokyklos administraciją, pagalbos ar informacinių technologijų specialistus.

Naujienų archyvai