Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

  • Kaip pilietiškumą mokykloje ugdyti autentiškai, jautriai, mokiniams priimtinomis formomis?
  • Kaip atskirų dalykų arba bendras (integruotas) pamokas panaudoti mokinių pilietinėms nuostatoms formuoti?
  • Kaip pilietinės lyderystės idėja užkrėsti visą mokyklos komandą ir kaip į veiklas įtraukti vietos bendruomenę bei kaip išnaudoti už mokyklos ribų esančius resursus?

Atsakymų į šiuos klausimus, įgyvendindami Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ ieško Skriaudžių, Išlaužo pagrindinių mokyklų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų švietimo centro komandos bei partneriai iš Italijos Viterbo St. Thomass tarptautinės mokyklos, mokslininkai iš Baltijos regiono tyrėjų asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos NiTiN atstovai iš Norvegijos Stavangerio miesto. Bendromis pastangomis kuriamas pilietinės lyderystės ugdymo modelis kurį, pasibaigus projektui, galės taikyti ne tik projekte dalyvaujančios mokyklos, bet ir kitos mokyklos Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto informacija

Naujienų archyvai