Rugsėjo 1-oji (Mokslo ir žinių diena)

Mielas mūsų parapijos jaunime, jūsų sielos šviečia jaunyste, grožiu, naujų siekių bei užsibrėžtų tikslų realizavimu. Visuomet pradėkite kūrybinį darbą ne tik su knyga, bet ir su nuoširdžia malda. Tauta ir Bažnyčia laukia iš jūsų naujų pažangių idėjų visose žmonių veiklos srityse. Brandinkite tikėjimo vertę. Kaip gamtai reikalingi skaistūs saulės spinduliai, taip jaunatviškoms širdims – tikėjimo spinduliai, palaikantys sielą ilgesnį laiko tarpą pašvenčiamos malonės stovyje. Tik subrandinta dvasinė asmenybė yra Tautos kelrodis ir Bažnyčios šviesi ateitis. Skriaudžių miestelio kunigas  A. Simonavičius visiems priminė, kad Bažnyčia ir šiandien žiūri į mūsų besimokantį jaunimą su viltimi, gerbdama moksleivio  vardą bei būsimos profesijos darbo specialistą. Ji drąsiai tiesia savo rankas su tikėjimo ir doros mokymu į mūsų mokyklas.

Kiekviena pabaiga yra kažko pradžia. Baigiasi vasara, prasideda ruduo. Aprimsta gamta, nuo mokinių klegesio atgyja mokyklos sienos. Taip ir sukasi metų ratas, kažką nunešdamas, kažką atnešdamas. Smagu, kad mokyklos vertybės ir tradicijos išlieka, smagu, kai jas galima perduoti kitoms kartoms.

Mūsų mokyklos duris rugsėjo pirmąją atvėrė mokyklos pasiilgę mokiniai. Nedrąsius, bet tvirtus pirmuosius žingsnius į mokyklą žengė pirmokėliai. Vaikai atvirai ir labai nuoširdžiai išsakė savo svajones ir norus, o mokyklos direktorė, linkėdama kuo geriausios sėkmės, iškilmingai įteikė jiems Lietuvos pirmoko pasus – simbolinius mokinio dokumentus.  Tą atmintiną rytą su mokykla pasisveikino dvi naujos mokytojos (lietuvių kalbos ir chemijos mokytojos).

Mokytojus ir moksleivius sveikino mokyklos prezidentė – Karolina Gustaitytė. Ji linkėjo sėkmingų mokslų metų, vaisingos pedagoginės veiklos, tolerantiško bendravimo.

Po rugsėjo 1–mos iškilmių klasių auklėtojos su mokiniais kabinetuose gvildeno aktualius naujųjų mokslų metų uždavinius, veiklos planus ir idėjas.

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Skrinskienė

Naujienų archyvai