Socialinė parama mokiniams

 1. Mokinių nemokamas maitinimas;
 2. Parama mokinio reikmenims įsigyti.
 3. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui yra 187,5 Eur.
 4. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 78 Eurų suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.  
 5. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų, tačiau reikia užpildyti prašymą (tai galite padaryti prisijungę prie sistemos SPIS (socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, nuoroda čia: https://www.spis.lt/ arba atvykę į mokyklą).

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

 1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinanat šeimos gaunamų pajamų (priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 klasės mokiniams);
 5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
 8. kiti.
 9. Daugiau informacijos galite rasti: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Parengė A. Jurešienė

Naujienų archyvai